บริษัท พี แอนด์ พี อินเตอร์แพ็ค จำกัด

เครื่องรัดสายพลาสติก สินค้าพาเลท กึ่งอัตโนมัติ
( Semi Auto Pallet Strapping Machine )

 

 

รหัสสินค้า TP502-MV
ใช้ Battery TP-502-MVB

 

 

 

 

 

 

รหัสสินค้า TP502-MH
ใช้ Battery
ขับเคลื่อน TP-502-MHB

 

 

 

 

 

 

เครื่องรัดสายพลาสติก สินค้าพาเลท แบบอัตโนมัติต่อเนื่อง
Fully  Auto Pallet Strapping Machine

 

 

 

รหัสสินค้า TP713H
เครื่องรัดสินค้าบนพาเลท ในแนวขวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสสินค้า TP703VLM
เครื่องรัดสินค้าพาเลท ในแนวตั้ง