บริษัท พี แอนด์ พี อินเตอร์แพ็ค จำกัด

พลาสติกฉากกันมุมสินค้า ใช้รองกันที่มุมของสินค้าก่อนทำการรัดด้วยสายรัดพลาสติก

หรือสายรัดเหล็กพืด ทำจากวัสดุ PP อย่างดี ไม่แตกหักง่าย ราคาถูกเมื่อเทียบกับวัสดุอื่น ๆ

เช่นกระดาษ และโลหะ มีหลากหลายขนาดสำหรับใช้งานในหลาย ๆ แบบ