บริษัท พี แอนด์ พี อินเตอร์แพ็ค จำกัด

ITATOOLS  ได้พัฒนา เครื่องรัดสาย เหล็กพืด แบบ SEALLESS ซึ่งสะดวก การใช้งาน ทำงานรวดเร็ว ประหยัด โดยไม่ต้องใช้กิ๊ป  
ITA-30 สามารถดึงเหล็กได้ถึง 6000 นิวตัน และใช้งานกับสายรัดเหล็กพืด ขนาดความกว้าง 12/16/19 มม ความหนาสูงสุดถึง 0.7 มม.

 รายการสินค้า