บริษัท พี แอนด์ พี อินเตอร์แพ็ค จำกัด

กิ๊บหนาม / Serrated Seal

สำหรับสายรัด PET มีขนาด 16-19 mm.  ความหนา 0.8-1.0 mm. จากเหล็กชุบซิ้งค์ป้องกันการเกิดสนิม กรณีใช้คีมย้ำด้วยมือจะใช้กิ๊บหนา 0. 8 และถ้าใช้เครื่องรัดแบบย้ำกิ๊บในเครื่องเดียว จะใช้หนา  1.0 mm.