บริษัท พี แอนด์ พี อินเตอร์แพ็ค จำกัด

ผลิตได้จากกระดาษ 2 ชนิดคือ กระดาษรีไซเคิลและ กระดาษคราฟ นำมาซ้อนกันหลายๆ ชั้นตามขนาดที่ต้องการ แต่ละชั้นจะยึดติดกันด้วยกาว และขึ้นรูปให้เป็นทรงมุมฉาก

กระดาษฉากใช้เสริมความแข็งแรงสินค้าทั้งภายในและภายนอก ป้องกันสินค้าเสียหายจากการรัดสายรัด ใช้ห่อหุ้มสินค้าที่วางเรียงอยู่บนพาเลทให้เป็นระเบียบ เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการขนย้ายสินค้า