บริษัท พี แอนด์ พี อินเตอร์แพ็ค จำกัด

ITATOOLS เครื่องรัดสายพลาสติก  ทำงานด้วย ระบบลม

imgITATOOLS  ได้พัฒนา เครื่องรัดสาย พลาสติก ที่ง่ายต่อการใช้งาน ทนทาน สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม และมีรายรุ่น เพื่อใช้งาน กับสายรัดหลายขนาด

และ ให้ความคงที่ เพื่อความแข็งแรงของรอยเชื่อมสายรัด

ฟังกชั่น การทำงาน เครื่องสะดวก ทำงานต่อเนื่อง มีปุ่ม กดเพื่อดึงรัดสาย และปุ่มกดเชื่อมสาย พร้อมการตัดสาย 

 

 

img