บริษัท พี แอนด์ พี อินเตอร์แพ็ค จำกัด

เครื่องตัดเหล็กเส้นแบบตัดด้านข้างออกแบบมาเพื่อตัดเหล็กพืด 19 - 32 มม. x 0.9 ใช้งานร่วมกับเครื่องมือรัดเหล็ก แนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องใช้งานหนัก

SAE 4140 high carbon steel drop forged heavy duty steel strap cutter for straps up to 2" x 0.035".รายการสินค้า