บริษัท พี แอนด์ พี อินเตอร์แพ็ค จำกัด

รถพันฟิล์มยืด  รุ่น 601
ใช้กับสินค้า ขนาดใหญ่ 
ไม่มีข้อจำกัด เรื่องน้ำหนักสินค้า
ทำงานด้วยระบบแบตเตอรี่ ชาร์ตไฟ