บริษัท พี แอนด์ พี อินเตอร์แพ็ค จำกัด

Strapping Machine  เครื่องรัดกล่อง 

img

เครื่องรัดสายชนิดราง อัตโนมัติ ใช้งานง่าย ทำงานรวดเร็ว ประหยัดและช่วยลดแรงงาน
ผลิตจากประเทศไต้หวัน ที่มีมาตรฐานสูง

 

 

 

 

 

 

img