บริษัท พี แอนด์ พี อินเตอร์แพ็ค จำกัด

Strapping Machine  เครื่องรัดกล่อง 

img

เครื่องรัดสายชนิดราง อัตโนมัติ ใช้งานง่าย ทำงานรวดเร็ว ประหยัดและช่วยลดแรงงาน
ผลิตจากประเทศไต้หวัน ที่มีมาตรฐานสูง

คุณสมบัติ : เครื่องรัดสาย อัตโนมัติ แบบราง ใช้รัดสินค้าน้ำหนักเบา เช่น สิ่งพิมพ์ กล่องทั่วไป  กล่องบรรจุอาหารทะเล
มีความเร็วการรัดสูง ประหยัด ใช้กับสายรัด ที่มีขนาดความกว้าง 5- 9 มม. ขนาด รางมาตรฐาน กว้าง 550 มม * สูง 400 มม.
มีฟังก์ชั่นเสริม โหลด ป้อนสาย และดีดสายที่รัดพลาด ออกนอกรางโดยอัตโนมัติ
ชุดปุ่มควบคุมการทำงานสามรถสลับอยู่หน้า หรือหลังได้

 

img